Middeleeuws Zwolle

Saskia Zwiers Deel installatie Een Laatste Oordeel in de Emmanuelshuizen, 2016

Deel installatie Een Laatste Oordeel in de Emmanuelshuizen, het Langhuis 2016

In het pand van de Emmanuelshuizen in Zwolle bevinden zich resten van een fascinerende muurtekening, gemaakt in de 15de eeuw. Christus als Wereldrechter zit op een regenboog, naast hem de witte lelie en het zwaard, tekenen van barmhartigheid en rechtvaardigheid. Links een engel met een trompet die de doden wekt. Rondom hen een banderol met een (nu onleesbare) tekst, waarschijnlijk een tekst uit Jesaja.

Ik heb geprobeerd de tekening af te maken voorzover dat kon. De duivels rechtsonder die naar de opgestane doden grijpen, waren te fragmentarisch. –

Saskia Zwiers miniatuur met U en Laatste Oordeel , 2011

Schetsje van miniatuur met de letter U en een Laatste Oordeel, gouache en bladgoud, 2011

Honderd meter verderop in de straat werden in het Fraterhuis van Zwolle dit soort miniaturen gemaakt door de Broeders des Gemenen Levens, deze ook met een Laatste Oordeel. Het hiernamaals speelde een belangrijke rol in het dagelijks leven. Het ging per slot van rekening om het eeuwige leven.-