Bloemetjesbrigade

De Bloemetjesbrigade brengt een bloemetje aan vrouwen uit vroeger eeuwen, als dank voor hun verdiensten op maatschappelijk en/of artistiek gebied, het liefst op hun verjaardag.
Het begon in 2006 met Aletta Jacobs maar zij is inmiddels bekend genoeg, Bovendien hebben anderen het bloemenbrengen overgenomen.
Inmiddels zijn in heel Nederland zo’n 54 bloemetjes gebracht, tegenwoordig ook als er geen vermelding voor de bewuste vrouw in de openbare ruimte is. Want vrouwen komen er maar bekaaid vanaf met standbeelden en plaquettes.

De totale lijst is te vinden in de c.v.

Erelid : Wilma Vissers, Groningen